You are here

Tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương chủ trì hội nghị

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nam Định có đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Ban Chấp hành  Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đánh giá cao những kết quả mà Ngành Nội chính Đảng đã đạt được trong năm 2021.

 

Về nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Trưởng ban Nội chính Trung ương đề nghị Ngành Nội chính Đảng cần tiếp tục chủ trì, phối hợp tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Tham mưu giúp  các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện cả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và công tác cải cách tư pháp. Toàn ngành nội chính của Đảng cần chú trọng tham mưu  giúp cấp ủy kiểm tra, giám sát đối với các cơ quan nội chính, nhất là kiểm tra, giám sát hoạt động thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Tập trung tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng, tiêu cực, kinh tế đã khởi tố, rà soát, đề xuất đưa các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực vào diện Ban Chỉ đạo, các Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy theo dõi, chỉ đạo. Tham mưu chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán để kịp thời phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, nhất là trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, ngân sách, cổ phần hóa doanh nghiệp, mua sắm các trang, thiết bị phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ngành nội chính của Đảng cũng cần thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Năm 2021, Ngành Nội chính của Đảng vừa tích cực phòng, chống dịch hiệu quả, thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch bệnh, vừa tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo hoàn thành theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Trong đó đã tập trung nghiên cứu, xây dựng nhiều đề án lớn, qua đó tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo ban hành nhiều chủ trương quan trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Chất lượng thẩm định, tham gia ý kiến đối với các đề án, văn bản quan trọng được nâng lên, giữ vai trò quan trọng trong việc tham mưu cho Đảng, Nhà nước và các cấp ủy ban hành chủ trương, chính sách về nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp./.

T/h: Mai HiếuÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE