You are here

Ai cũng phải xây dựng Đảng

Vừa kết thúc trận bóng chuyền hơi, ông Hùng liền chào mọi người ra về. Thấy người bạn thân có vẻ vội vã, ông Khanh hỏi:

- Có việc gì mà ông về sớm thế? Thi đấu xong rồi, tôi đang định mời ông làm cốc bia hơi.

- Tôi cảm ơn ông, nhưng hôm nay tôi đã hẹn với ông Tâm-Bí thư chi bộ thôn mình để nghe ông ấy phân tích kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. Ông ấy là cán bộ cấp cao nghỉ hưu, kiến thức uyên bác, nắm vấn đề rất sâu, nói rất dễ hiểu. Mình nghe để nâng cao hiểu biết, có kiến thức giáo dục con cháu, tham gia xây dựng Đảng ở địa phương. Kỳ họp này Trung ương xem xét, quyết định nhiều vấn đề trọng đại, trong đó có tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, ông ạ. 

Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026. Ảnh: baoyenbai.com.vn 

- Ô hay, ông có bị hâm không? Ông có phải là đảng viên đâu mà quan tâm đến xây dựng Đảng, quán triệt nghị quyết của Đảng? 

- Sao ông nặng lời với tôi thế? Mình không phải là đảng viên thì không có nghĩa là mình không có trách nhiệm xây dựng Đảng, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng. Ở Việt Nam ta, Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Tất cả công việc của Đảng là chăm lo cho dân, cho nước. Đảng chăm lo cho mình mà mình không xây dựng, bảo vệ thì mình xây dựng, bảo vệ ai?

- Nhưng tôi nghĩ việc đó của cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng chứ đâu phải của quần chúng? Ta có là thành viên của Đảng đâu, ta nói với ai, nói ở đâu? Chúng ta có được tham gia sinh hoạt đảng đâu mà ý kiến? - ông Khanh đấu lý.

- Ông hiểu thế là sai rồi. Chúng ta tuy không phải là đảng viên nhưng ý kiến của chúng ta vẫn được Đảng lắng nghe, tiếp thu; quyền lợi chính đáng của nhân dân được Đảng chăm lo; những khúc mắc, kiến nghị của nhân dân đều được Đảng xem xét, giải đáp thỏa đáng. Ông thấy đấy, tất cả các kỳ đại hội, Đảng ta đều lắng nghe, tiếp thu ý kiến nhân dân đấy thôi. Ở thôn, xã ta, những kiến nghị, đề xuất của tôi đều được ông Tâm báo cáo với chi bộ thôn, đảng ủy xã cả đấy. Từ xưa đến nay, chính nhờ có nhân dân chăm lo xây dựng nên Đảng ta mới vững mạnh, cách mạng mới thành công đấy ông ạ.

Thấy ông Khanh có vẻ hiểu ra, ông Hùng phân tích thêm: “Hiểu, nắm được đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước không những để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, lý tưởng của Đảng, xây dựng đất nước mạnh giàu và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, mà còn là cơ sở làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch. Với lại, tôi thấy con cháu nhà ông đều giỏi giang, có chí tiến thủ, đều là cán bộ, đảng viên cả. Mình phải hiểu đường lối, chủ trương của Đảng thì mới trò chuyện được với các con cháu, mới dạy bảo, động viên được chúng phấn đấu chứ!

- Ừ nhỉ, mấy lần thằng Khánh nhà tôi cũng nói chủ trương, đường lối của Đảng, thế mà tôi lại gạt phắt đi, bảo tao đâu phải đảng viên mà nghe trình bày nghị quyết. Chết thật! Tôi có lỗi quá, nhận thức lơ mơ quá. Thôi, hôm nay tôi cùng ông qua nhà ông Tâm-Bí thư chi bộ nhé...

Hai người bạn đồng niên vui vẻ khoác vai nhau ra về.

HUY PHONGÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE