You are here

Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh ( Ban chỉ đạo 138) tổ chức hội nghị
Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh ( Ban chỉ đạo 138) tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát động toàn dân tham gia phòng ngừa tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội; kế hoạch phát động toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư và kế hoạch xây dựng Công an cấp xã (chính quy) vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, tinh thông về pháp luật, giỏi về nghiệp vụ, được trang bị kỹ năng và điều kiện cần thiết, ngang tầm nhiệm vụ. Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo 138 của Chính phủ; đồng chí Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE