You are here

Chất lượng giải quyết đối với các kiến nghị của cử tri tiếp tục được nâng lên
Chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp giám sát báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri, trả lời chất vấn và kiến nghị sau giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh, từ sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 đến nay của UBND tỉnh. Dự và chủ trì phiên họp có đồng chí Nguyễn Phùng Hoan - Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Trần Anh Dũng - Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Mai Thanh Long – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE