You are here

Chất lượng giải quyết đối với các kiến nghị của cử tri tiếp tục được nâng lên

Chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp giám sát báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri, trả lời chất vấn và kiến nghị sau giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh, từ sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 đến nay của UBND tỉnh. Dự và chủ trì phiên họp có đồng chí Nguyễn Phùng Hoan - Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Trần Anh Dũng - Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Mai Thanh Long – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Từ sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh đã chuyển và đôn đốc UBND tỉnh giải quyết 49 nội dung cử tri có kiến nghị tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 và 20 nội dung cử tri đã kiến nghị tại kỳ họp trước của HĐND tỉnh nhưng chưa được giải quyết xong. Những vấn đề liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ để giải quyết. Đến nay, có 69/69 nội dung kiến nghị đã được trả lời, đạt tỷ lệ 100%. Chất lượng giải quyết đối với các kiến nghị của cử tri tiếp tục được nâng lên. Hầu hết các kiến nghị của cử tri đều đã được UBND tỉnh giải quyết, trả lời thỏa đáng. Những kiến nghị chưa thể thực hiện do không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, hoặc liên quan đến thẩm quyền của các cơ quan Trung ương, UBND tỉnh đã báo cáo, đề nghị Trung ương xem xét, giải quyết và thông tin đầy đủ tới cử tri.

Qua xem xét dự thảo báo cáo kết quả giám sát, các đại biểu dự họp cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo, đồng thời tham gia phát biểu một số ý kiến giải trình đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị tiếp tục theo dõi kết quả thực hiện và yêu cầu báo cáo bổ sung, làm rõ.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Phùng Hoan - Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của UBND tỉnh, các Sở, ngành của tỉnh trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhiều kiến nghị của cử tri đã được xem xét giải quyết, trả lời thỏa đáng. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh chỉnh sửa, cập nhật, báo cáo bổ sung kết quả trả lời một số ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 đến nay, gửi về Thường trực HĐND tỉnh xem xét, hoàn chỉnh báo cáo kết quả giám sát trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 - HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định./

Phạm TuânÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE