You are here

Giảm giá bán sách giáo khoa tái bản dùng cho năm học 2024-2025
NDO - Năm học 2024-2025, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thực hiện điều chỉnh giảm giá bán sách giáo khoa tái bản theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của các lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11; đồng thời xây dựng giá bán sách giáo khoa các lớp 5, 9, 12 (xuất bản năm đầu tiên) theo cơ cấu giá đã giảm của sách giáo khoa tái bản. Giá bìa các bộ sách được giảm khoảng 10%. 

CÁC TIN KHÁC

Tăng học phí - cần cân nhắc thận trọng
Thông tin tăng học phí ở các bậc học tại TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác đang khiến nhiều bộ phận phụ huynh lo lắng. Khi phần lớn người dân vừa trải qua hai năm Covid khó khăn, tiếp đến là cơn “bão giá” ập đến do nhiều yếu tố căng thẳng của kinh tế - chính trị thế giới thì việc tăng giá các dịch vụ công cơ bản, trong đó có giáo dục, cần được cân nhắc thận trọng.

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE