You are here

Ban Tổ chức TƯ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến

Ban Tổ chức Trung ương  tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp xây dựng Chỉ thị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 32 điểm cầu gồm các Tỉnh ủy, thành ủy từ Đà Nẵng trở ra. Đồng chí  Mai Văn Chính, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Phó trưởng BTC Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nam Định có đồng chí Phạm Gia Túc, Uỷ viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; đồng chí Nguyễn Văn Va, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.

Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Dự thảo Chỉ thị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ quy định cụ thể công tác nhân sự, trong đó dự kiến tập trung vào 8 nội dung cơ bản, kế thừa Chỉ thị 35 ngày 30/5/2019  của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hộị đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và có bổ sung một số nội dung liên quan đến yêu cầu về công tác nhân sự, bảo đảm sự kế thừa, đổi mới, coi trọng chất lượng, bảo đảm số lượng, cơ cấu hợp lý.

Tại hội nghị, đại diện các tỉnh, thành phố đã tham gia đóng góp ý kiến, làm rõ những điểm mới của bản dự thảo so với kỳ Đại hội trước, đồng thời góp ý vào một số nội dung liên quan đến tiêu chuẩn cấp uỷ viên; độ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội; cơ cấu, số lượng cấp ủy viên, ủy viên thường vụ và phó bí thư cấp ủy; Quy trình nhân sự cấp uỷ; Một số chủ trương của Đảng về công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận ý kiến đóng của các địa phương. Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp tục tiếp nhận các ý kiến đóng góp để tổng hợp, xem xét và trình Bộ Chính trị  xây dựng  hoàn chỉnh Chỉ thị.

 

Đồng Nhung Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE