You are here

Quyết định thành lập Chi bộ Quân sự xã

Thực hiện chỉ đạo của huyện uỷ Mỹ Lộc, Đảng bộ xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc tổ chức làm điểm lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ Quân sự xã, nhiệm kỳ 2024-2025.

 

          Tại buổi lễ, đại diện Đảng ủy xã Mỹ Hà đã thông qua quyết định thành lập Chi bộ Quân sự xã và danh sách Ban Chi ủy và các đảng viên trong chi bộ. Việc thành lập Chi bộ quân sự xã nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và nâng cao chất lượng lực lượng dân quân ở cơ sở, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.Sau khi thành lập, chi bộ Ban Chỉ huy quân sự xã sẽ thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, ủy ban nhân dân xã về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, có trọng tâm, trọng điểm; phối hợp với Công an xã và các lực lượng liên quan khác ở địa phương bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ đột xuất do Đảng ủy, ủy ban nhân dân xã giao.

         

 

Mai HiếuÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE