You are here

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nam Định tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến tặng hoa, chúc mừng Đại hội.

Dự  Đại hội có giáo sư, tiến sĩ Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. 

Nhiệm kỳ 2020- 2025, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đặt mục tiêu kết nạp 100% các hội chuyên ngành cấp tỉnh, tăng cường tập hợp đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trong các ngành, lĩnh vực, tỷ lệ kết nạp hội viên trên 5%/ mỗi năm.  Tổ chức các diễn đàn để tập hợp trí thức trong và ngoài tỉnh, tham gia đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế xã hội địa phương. Mỗi năm tổ chức từ 2-3 hội thảo khoa học cấp tỉnh, tư vấn phản biện từ 3-5 quy hoạch, dự án, đề án của tỉnh và các sở ngành, các huyện, thành phố. Hằng năm triển khai nghiên cứu, ứng dụng khoa học từ 3-5 đề tài, dự án khoa học công nghệ, liên kết triển khai từ 1-2 mô hình điểm áp dụng khoa học công nghệ mới hoặc nhân rộng giải pháp kỹ thuật tại địa phương. Nâng cao chất lượng các hoạt động sáng tạo và tôn vinh trí thức tiêu biểu, tổ chức thực hiện Hội thi, cuộc thi sáng tạo hàng năm đi vào chiều sâu. Mỗi năm các Hội thành viên chủ trì tham gia thực hiện từ 1-2 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực trọng tâm trong các nhiệm vụ chính trí, nhiệm vụ chuyên môn của ngành, góp phần thực hiện phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

 

Báo cáo của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nam Định tại Đại hội chỉ rõ, nhiệm kỳ qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: kịp thời tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh một số chủ trương, chỉ đạo quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Liên hiệp hội và các Hội thành viên trong công tác tập hợp, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức trong và ngoài tỉnh, tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương./.

 

T/h: Đồng NhungÝ KIẾN BẠN ĐỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ PHÁT SÓNG

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE