You are here

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023

Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra giám sát của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu tại các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nam Định có các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Năm 2023, Ủy ban Kiểm tra các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy Đảng cụ thể hóa công tác kiểm tra, giám sát thành các quy trình, hướng dẫn phù hợp thực tiễn của địa phương, đơn vị; kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, tổ chức Đảng quan tâm lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ với quyết tâm cao. Công tác phối hợp giữa Uỷ ban kiểm tra các cấp với các cơ quan chức năng liên quan ngày càng chặt chẽ, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng… Trong đó, nổi bật là việc đổi mới phương pháp thực hiện và chỉ đạo thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với các tổ chức Đảng, đảng viên trong thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước, thị trường tài chính, quản lý đất công,….

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương yêu cầu thời gian tới, Ủy ban Kiểm tra các cấp tích cực tham mưu giúp cấp uỷ xây dựng, triển khai thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2024. Đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.Tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội, nội bộ mất đoàn kết, dư luận xã hội quan tâm, nhất là dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; vi phạm trong những lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính khép kín…

 

Phạm TuânÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE