You are here

Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam

Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Nam Định năm 2024 được tổ chức tại Quảng trường 3-2 tỉnh Nam Định trong 04 ngày, từ 27/4  đến 30/4/2024.

 

Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Nam Định năm 2024 được tổ chức nhằm  tiếp tục xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, văn hóa đọc trong các tầng lớp nhân dân, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, đặc biệt hướng tới các em học sinh, truyền cảm hứng để các em phấn đấu thành người có ích cho gia đình và xã hội. Tôn vinh các giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; góp phần đẩy mạnh hoạt động sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu trữ và quảng bá những quyển sách hay đến người đọc. Tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức về văn hóa đọc; hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của sách đối với việc phát triển tri thức, tâm hồn của mỗi con người trong quá trình phát triển

Tại ngày sách sách và văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Nam Định dự  kiến sẽ có 30 gian trưng bày, giới thiệu và bán sách của các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành, sách nói, sách điện tử, trong đó có  gian trưng bày, giới thiệu sách, xếp mô hình bằng sách chủ đề Chào mừng Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Ban tổ chức cũng cấp Thẻ thư viện tại chỗ, phục vụ nhân dân đọc sách, báo tạp chí miễn phí tại gian trưng bày của Thư viện tỉnh.

.

 

Kiều OanhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE