You are here

Khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, niên khóa 2022-2024

Tại Trường Chính trị Trường Chinh, Tỉnh ủy Nam Định  phối hợp với Học Viện Chính trị Khu vực I tổ chức khai giảng lớp Cao cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung K69.B06 niên khóa 2022-2024. Dự lễ khai giảng có các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Hoan, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực I; Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy.

Lớp Cao cấp lý luận Chính trị hệ không tập trung K69-B06 có 56 học viên là những cán bộ quản lý cấp trưởng, phó phòng và tương đương, các đồng chí trong diện quy hoạch cán bộ quản lý cấp trưởng, phó phòng và tương đương của các huyện, thành phố, các sở ngành, các đơn vị của tỉnh. Trong thời gian tham gia lớp học từ năm 2022 đến năm 2024, các học viên sẽ học tập 19 môn học và các chuyên đề ngoại khoá nhằm trang bị hệ thống kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề về Đảng Cộng sản, Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam; khoa học hành chính; những nội dung cơ bản trong quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về kinh tế, văn hóa, đối ngoại; quốc phòng - an ninh; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ... Qua khóa học giúp các học viên nâng cao phương pháp tư duy lý luận, bản lĩnh chính trị, khả năng lãnh đạo, quản lý để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tại cơ quan, đơn vị.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại lễ khai giảng, đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Trường Chính trị Trường Chinh cùng Ban quản lý lớp học theo dõi chặt chẽ việc chấp hành nội quy lớp học của các học viên, chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ quá trình giảng dạy và học tập. Đồng chí yêu cầu các học viên cần nỗ lực, chủ động học tập, rèn luyện, thực hiện nghiêm túc quy định của lớp học, kết hợp chặt chẽ giữa học tập và nghiên cứu thực tế để khóa học đạt kết quả cao nhất.

 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu QH tỉnh tin tưởng rằng, các học viên sẽ phát huy kiến thức đã học, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn để giải quyết có hiệu quả những công việc cụ thể ở ngành, địa phương, đơn vị; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Đồng NhungÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE