You are here

Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tọa đàm tăng cường công tác phát triển đảng viên đối với sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng.

Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hiện có 160 tổ chức cơ sở đảng với 81 đảng bộ, 79 chi bộ cơ sở, trên 8.600 đảng viên; trong đó có 9 đảng bộ, chi bộ cơ sở các trường đại học, cao đẳng với gần 1.190 đảng viên. Trong những năm qua, cấp ủy các nhà trường đã phối hợp với tập thể lãnh đạo nhà trường chỉ đạo công tác chuyên môn, tăng cường liên kết, mở rộng một số ngành đào tạo chất lượng cao theo hướng nghiên cứu, ứng dụng và thực hành cho gần 35.000 sinh viên. Công tác xây dựng Đảng cũng như phát triển đảng viên đã được quan tâm đúng mức và đạt kết quả đáng khích lệ: Từ năm 2015 đến năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã mở 40 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng, trong đó có 12 lớp dành cho SV với tổng số 1.330 quần chúng ưu tú; kết nạp cho 475 đảng viên là sinh viên, đạt tỷ lệ 17% so với tổng số đảng viên mới được kết nạp trong toàn Khối.

 

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tham luận một số vấn đề như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy nhằm thúc đẩy công tác phát triển Đảng trong sinh viên, học viên; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy nhà trường trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên đối với sinh viên; Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác phát triển đảng trong sinh viên; Quá trình rèn luyện, phấn đấu của sinh viên để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam...

Để công tác phát triển đảng viên đối với sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng thời gian tới đạt được kết quả tích cực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy Đảng các nhà trường hàng năm cần chủ động xây dựng kế hoạch, đề nghị mở lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng Đảng ngay tại trường. Tập trung rà soát, bổ sung tiêu chuẩn, xét quần chúng ưu tú đi học lớp đối tượng kết nạp đảng, xét kết nạp đảng viên đối với sinh viên theo Điều lệ Đảng. Phát huy vai trò tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trong các hoạt động bồi dưỡng tạo nguồn và phát triển đảng viên trong sinh viên…góp phần nâng cao sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng./

T/h: Quỳnh Thư

 Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE