You are here

UBND huyện Trực Ninh tổ chức khai trương cổng thông tin điện tử của huyện tại địa chỉ truy cập Trucninh.namdinh.gov.vn.

Cổng thông tin điện tử của huyện cung cấp các thông tin chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội trên địa bàn, hệ thống văn bản và thủ tục hành chính, tích hợp ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc, hòm thư điện tử công vụ.

Cổng thông tin điện tử của huyện Trực Ninh cung cấp các thông tin chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội trên địa bàn, hệ thống văn bản và thủ tục hành chính, tích hợp ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc, hòm thư điện tử công vụ. Toàn huyện phấn đấu hết năm 2016, có trên 70% văn bản hành chính ở cấp huyện và 50% ở cấp xã được lưu chuyển qua mạng, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và 50% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, ưu tiên các lĩnh vực liên quan đến doanh nghiệp và người dân./.

T/h: Tuấn ViệtÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE