You are here

Doanh nghiệp thực hiện chuyển giao, ứng dụng công nghệ đạt mức thấp

Hoạt động chuyển giao công nghệ qua các năm cho thấy số lượng doanh nghiệp thực hiện chuyển giao, ứng dụng công nghệ đạt mức thấp và số lượng công nghệ được chuyển giao qua từng năm cũng còn ở mức thấp.

 

Theo kết quả khảo sát của Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng, Bộ KH và CN, Nam Định có 63% số doanh nghiệp sử dụng dây chuyền công nghệ tích hợp tự động hóa, tự động hóa hoàn toàn và cơ khí chính xác; 36% doanh nghiệp vẫn sử dụng dây chuyền công nghệ cơ khí kết hợp với sản xuất thủ công. Có 55% doanh nghiệp cải tiến dây chuyền công nghệ sản xuất để phù hợp với tiêu chuẩn cũng như hiệu quả sản xuất; 20% số thiết bị máy móc của các doanh nghiệp vẫn nguyên trạng, hoạt động tốt; còn lại 25% số dây chuyền công nghệ bị giảm sút về khả năng hoạt động ở mức từ 10-30%.

Theo chỉ tiêu về đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp của tỉnh, giai đoạn 2021-2025 tăng 15%/năm và giai đoạn 2026-2030 tăng 20%/năm số doanh nghiệp đổi mới công nghệ; hỗ trợ 8 doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng, làm chủ công nghệ tiên tiến trong việc sản xuất các sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm; hỗ trợ 80 doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực kinh tế chủ lực, nhất là trong vùng kinh tế ứng dụng, chuyển giao công nghệ; hỗ trợ 50 doanh nghiệp hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ tại các vùng nông thôn./

Bích ThủyÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE