You are here

Ứng dụng KHCN trong sản xuất

Những năm gần đây, tỉnh Nam Định triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cùng sự chung tay của doanh nghiệp, người dân để đầu tư cho khoa học và công nghệ. Nhiều kết quả nghiên cứu được ứng dụng, nhân rộng trong sản xuất, đời sống mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

 

Trong đó, trung tâm Ứng dụng, dịch vụ, KH và CN thuộc Sở khoa học công nghệ là đơn vị thực hiện dự án: “Ứng dụng tiến bộ KHCN xây dựng mô hình sản xuất giống, nuôi trồng và chế biến nấm đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris tại tỉnh Nam Định”. Từ hiệu quả bước đầu của dự án, dự kiến, trung tâm sẽ chuyển giao công nghệ, tổ chức phát triển sản xuất nhân rộng các mô hình này, tạo ra các sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo, nhằm tăng nguồn thu, nâng cao tính tự chủ cho người dân

Thời gian tới các địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh áp dụng các quy trình kỹ thuật sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng tiên tiến trong quản lý sản xuất để các sản phẩm chất lượng cao của tỉnh, có được chỗ đứng vững chắc hơn trên thị trường trong nước cũng như thế giới. Đẩy mạnh sản xuất theo liên kết chuỗi giá trị, áp dụng các ứng dụng KHCN mới vào việc sản xuất nhằm tôn trọng sự phát triển tự nhiên, thân thiện môi trường, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.

Bích ThủyÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE