You are here

Hội thảo khoa học về Công nghệ điện rác WTE.

Công nghệ điện rác WTE được thực hiện trên dây chuyền tách biệt riêng thành 2 dòng vật chất: Dòng vật chất thứ nhất là hữu cơ mô mềm và nước. Đây là những tác nhân phân hủy sinh học rất nhanh gây ra ruồi, muỗi, mùi, nước rỉ rác. Dòng vật chất này được chuyển xuống hầm biogas để sản xuất khí metal (CH4), cũng là khí đốt; Dòng vật chất thứ hai là xơ bã rác, được trộn với đất, cát, đá, sắt, nilon… đưa vào nhiệt hóa để sinh ra khí tổng hợp singas (là khí cháy). Sản phẩm cuối cùng của quá trình này là phát điện, không còn phần trăm nào để chôn lấp. Đặc biệt trong suốt quá trình xử lý, không có phát thải thứ cấp, không có nước thải, không có chất thải rắn chôn lấp. Công nghệ đốt rác phát điện sẽ trở thành xu thế mới tại Việt Nam. Do quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa diễn ra với tốc độ cao, khối lượng chất thải phát sinh ngày càng nhiều, thì chất thải rắn một mặt đang tạo áp lực rất lớn đối với môi trường và sự phát triển kinh tế xã hội. Mặt khác chất thải rắn lại là nguồn tài nguyên tái tạo đem lại lợi ích kinh tế to lớn. Tại tỉnh Nam định, hiện nay phần lớn rác thải rắn sinh hoạt được xử lý theo 2 công nghệ chính đó là chôn lấp hợp vệ sinh và công nghệ đốt. Việc khai thác để biến chất thải rắn trở thành nguồn tài nguyên quý giá cũng là mục tiêu hướng tới của tỉnh Nam định trong lĩnh vực công nghiệp môi trường, phù hợp với Chiến lược quản lý tổng hợp chất thải rắn được Chính phủ ban hành./. 

T/h: Bích ThủyÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE