You are here

5 năm qua phong trào “Lao động sáng tạo” do Công đoàn viên chức tỉnh phát động đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức lao động tham gia.

Trong 5 năm đã có 1.150 đề tài, sáng kiến của cán bộ công chức viên chức các cấp, tăng 16,8% so với nhiệm kỳ trước, nhiều đề tài, sáng kiến đạt loại xuất sắc, có 3 cán bộ đoàn viên được tổng LĐLĐ Việt Nam cấp bằng lao động sáng tạo, nhiều sáng kiến đạt giải trong các cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật” của tỉnh. Các đề tài, sáng kiến đều có giá trị ứng dụng góp phần vào việc nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ và mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội. Trong đó, có 2 đề tài của trường Đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp đã đạt loại xuất sắc cấp Bộ: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển mô hình đào tạo tại chỗ cho các doanh nghiệp công nghiệp trong bối cảnh hội nhập”, và đề tài: “Nghiên cứu xây dựng lộ trình đổi mới chính sách phát triển các ngành công nghiệp phù hợp với cam kết gia nhập WTO”./.

 

T/h: Kiều OanhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ PHÁT SÓNG

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE