You are here

Hội nghị giao ban báo chí tháng 3.

Tháng 3/2017, các cơ quan báo chí TW và địa phương cần tập trung tuyên truyền các hoạt động thực hiện nhiệm vụ KT-XH của tỉnh những tháng đầu năm 2017; việc triển khai các công trình trọng điểm và các dự án hợp tác đầu tư của tỉnh; tuyên truyền việc triển khai xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020. Công tác quản lý và tổ chức các hoạt động lễ hội truyền thống;Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ môi trường…

Tại hội nghị, lãnh  đạo sở NN&PTNT; sở Văn hóa thể thao và du lịch đã cung cấp thông tin tới các cơ quan báo chí về tình hình, diễn biến và các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh và công tác quản lý lễ hội năm 2017; công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại./.

                                                                            

T/h: Lệ MinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE