You are here

Ban Chỉ đạo 35 triển khai nhiệm vụ

Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của tỉnh (Ban Chỉ đạo 35 tỉnh) tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Lê Quốc Chỉnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, đồng chí Phạm Thị Thu Hằng - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Năm 2022, Ban chỉ đạo 35 của tỉnh đã lãnh đạo, tổ chức triển khai đồng bộ các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tin giả, tin sai sự thật. Chủ động kịp thời trong việc định hướng dư luận trước những thông tin trái chiều, tạo sự ổn định về tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, Đảng viên nhân dân về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thường xuyên nắm bắt, chủ động dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội góp phần ngăn chặn từ sớm, từ xa vụ việc bức xúc, nổi cộm, không để xảy ra “điểm nóng” trên địa bàn tỉnh.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Quốc Chỉnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu QH tỉnh,Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh yêu cầu: Năm 2023, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục chính trị, truyền thống, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Xây dựng kế hoạch triển khai tại địa phương, đơn vị đảm bảo thiết thực, phù hợp, hiệu quả. Tăng cường công tác phối hợp, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền. Phối hợp kiểm soát, xử lý, đấu tranh ngăn chặn, gỡ bỏ, tin giả, thông tin sai sự thật về tỉnh trên Internet, mạng xã hội. Kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của các trang, nhóm, tài khoản facebook, mạng xã hội; nâng cao chất lượng các chương trình, chuyên trang, chuyên mục trên báo chí phục vụ công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Triển khai hiệu quả Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba năm 2023. Chủ động dự báo, nắm tình hình âm mưu, thủ đoạn, hoạt động của các thế lực thù địch và diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội. Kịp thời tham mưu xử lý vụ việc phát sinh, qua đó ổn định tình hình chính trị, an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng NhungÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE