You are here

Hội nghị họp báo về Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Nam Định lần thứ VII (2018-2019).

Hội thi sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Nam Định lần thứ VII đã thu hút 94 giải pháp dự thi đến từ các huyện, thành phố trong tỉnh, trong đó có 6 giải pháp thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử viễn thông; 15 giải pháp thuộc lĩnh vực Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông; 3 giải pháp thuộc lĩnh vực Vật liệu, hóa chất, năng lượng; 9 giải pháp thuộc lĩnh vực Nông lâm, ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; 5 giải pháp thuộc lĩnh vực Y dược và 56 giải pháp thuộc lĩnh vực Giáo dục. So với Hội thi lần thứ VI, các lĩnh vực của hội thi lần thứ VII cơ bản vẫn giữ được sự đồng đều về số lượng các tác giả tham dự. Bên cạnh việc tăng lên của các tác giả tham dự ở lĩnh vực nông nghiệp và giáo dục, có hiện tượng sụt giảm về các lĩnh vực công nghệ thông tin và năng lượng mới, vật liệu mới. Theo Ban tổ chức Hội thi, có 35 giải pháp đạt giải tại cuộc thi này.

Tại buổi họp báo, bên cạnh việc cung cấp thông tin về Hội thi đến các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, Ban tổ chức Hội thi đã giải đáp những thắc mắc của các nhà báo về việc phối hợp tuyên truyền, cơ chế phối hợp hỗ trợ cho các giải pháp đạt giải nhằm khuyến khích các tác giả và ngày càng đẩy mạnh phong trào sáng tạo kỹ thuật trong cộng đồng./.

T/h: Đồng Nhung Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE