You are here

Tổng kết công tác xây dựng

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Được hợp nhất trên cơ sở Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh từ năm 2020, Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hiện có 81 đảng bộ và 78 chi bộ cơ sở trực thuộc với trên 8.600 đảng viên.

 

Giai đoạn 2016 - 2020, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh. Trong nhiệm kỳ, đã tổ chức 25 lớp đối tượng Đảng cho gần 2.680 quần chúng ưu tú; bồi dưỡng, kết nạp trên 2.000 đảng viên mới; kiện toàn, chuẩn y Ủy ban Kiểm tra đảng ủy ở 28 cơ sở có biến động, góp phần vào sự ổn định của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Năm 2020, có 152/159 đảng bộ, chi bộ trong khối hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 31 đảng bộ, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 97,9% đảng viên hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Giai đoạn 2021 - 2025, Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; phấn đấu 85% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, góp phần hoàn thành hiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp./.

 

T/h: Quỳnh ThưÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE