You are here

Tỉnh ủy Nam Định tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm BCH trung ương Đảng khóa XIII

Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên BCH trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì và trực tiếp truyền đạt nội dung.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Quốc Chỉnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 235 điểm cầu, với hơn 17.000 cán bộ, đảng viên trong tỉnh theo dõi.

Hội nghị lần thứ năm BCH TƯ Đảng khóa XIII diễn ra từ ngày 4 đến 10/5/2022. Tại hội nghị, nhiều nội dung quan trọng đã được đưa ra thảo luận và cho ý kiến, như: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác

Hội nghị lần thứ năm BCH TƯ Đảng khóa XIII đã đánh giá và thống nhất cao về các giải pháp, chủ trương, định hướng tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa luật pháp, chính sách về đất đai, trước hết là sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013 và các luật có liên quan để khắc phục những hạn chế, yếu kém tồn tại kéo dài lâu nay. Đặc biệt là những hạn chế, yếu kém liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất; hỗ trợ, bồi thường, tái định cư, thu hồi đất; chính sách tài chính đất đai và xác định giá đất; chế độ quản lý và sử dụng đất nông nghiệp; phát triển hài hòa giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng, miền; gắn kết chặt chẽ giữa công nghiệp, dịch vụ với nông nghiệp; giữa phát triển nông thôn bền vững với quá trình đô thị hóa theo hướng "nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh"; phát triển kinh tế tập thể phù hợp với yêu cầu, tính chất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của nước ta; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đ/c Phạm Gia Túc - Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, sau hội nghị, các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Hội nghị lần thứ năm BCH TƯ Đảng khóa XIII tới toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức, hành động và tổ chức thực hiện hiệu quả. Các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

 

T/h: Mai HiếuÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE