You are here

Tiểu ban văn kiện đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 họp phiên đầu tiên

Nhấn mạnh việc chuẩn bị các văn kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng,  đồng chí Đoàn Hồng Phong - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trưởng tiểu ban văn kiện, trưởng bộ phận thường trực tiểu ban văn kiện, yêu cầu: Các đề cương, kế hoạch văn kiện cần phải bảo đảm ngắn gọn, xúc tích và có tính khái quát cao, bố cục khoa học, hợp lý, phản ánh bao quát được kết quả đạt được; nguyên nhân, hạn chế, bài học kinh nghiệm, đề ra các giải pháp trọng tâm, thể hiện quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo. Việc sử dụng từ ngữ, văn phong trong kế hoạch xây dựng văn kiện Đại hội phải mang tính chính luận, rõ ràng. Về tiến độ xây dựng báo cáo chính trị của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh tại Đại hội đại biểu lần thứ 20 ( nhiệm kỳ 2020-2025) thực hiện theo đúng quy định của TW. Đề cương báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Đại hội cũng cần bám sát theo hướng dẫn của TW đồng thời đảm bảo tính thực tiễn, từng bước xây dựng, xác định chủ đề của Đại hội. Tổ chức kết cấu, nội dung của đề cương đảm bảo sự phù hợp giữa các ngành, các lĩnh vực, vừa có tính kế thừa vừa có sự đổi mới, sáng tạo, phát triển bao quát được các vấn đề. Sắp xếp thứ tự, phân công trách nhiệm cho các đồng chí ủy viên tiểu ban văn kiện Đại hội đảm bảo hợp lý, nêu bật được vai trò, chức năng đảm nhận, có tính liên hoàn, khoa học. Từng thành viên Tiểu ban Văn kiện nêu cao tinh  thần  trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ được phân công, thường xuyên rà soát, đánh giá công việc, bổ sung, hoàn thiện các dự thảo văn kiện bảo đảm tiến độ và chất lượng, đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Tại cuộc họp, các thành viên Tiểu ban Văn kiện đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào Dự thảo kế hoạch xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 nhiệm kỳ 2020-2025 và Đề cương báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Đại hội. Theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng: Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành trước ngày 31/10/2020./.

                                                              T/h: Tuấn ViệtÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE