You are here

Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Ngô Gia Tự - ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; đồng chí Phạm Thị Thu Hằng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các thành viên Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Trần Văn Chung - Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 yêu cầu các thành viên của tiểu ban căn cứ nhiệm vụ được phân công xây dựng kế hoạch chi tiết và thực hiện nghiêm túc. Đặc biệt chú trọng công tác thông tin tuyên truyền, cổ động; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện quyết liệt công tác phòng chống dịch Covid-19, tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi. Thành phố Nam Định tập trung xây dựng kế hoạch chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường một cách đồng bộ. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan phải cụ thể hoá việc triển khai, thực hiện phù hợp và có sự phối hợp chặt chẽ để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau Đại hội gồm các công việc theo chức năng được giao tại Quyết định thành lập, phối hợp với các tiểu ban khác trong một số công việc có liên quan để đảm bảo Đại hội thành công tốt đẹp. Việc tổ chức Đại hội phải đảm bảo an toàn, trang trọng, chu đáo, tiết kiệm, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tổ chức trong tháng 9/2020 tại Trung tâm văn hoá 3-2, thành phố Nam Định./.

                                                  T/h: Tuấn ViệtÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE