You are here

Khai mạc Hội thi Chung khảo toàn quốc Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi

Tại Nha Trang, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức khai mạc Hội thi Chung khảo toàn quốc báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng ban tổ chức Hội thi, mặc dù đại dịch Covid-19 thời gian qua diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn ở các địa phương, thường trực cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ban tuyên giáo tổ chức thành công hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi các cấp. 27 thí sinh tham dự thi Hội thi Chung khảo toàn quốc lần này là những báo cáo viên, tuyên truyền viên xuất sắc, đạt thành tích cao tại hội thi ba khu vực do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức trong năm 2021.

Ông Phan Xuân Thủy cũng cho biết, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thi nhằm cụ thể hóa yêu cầu của Đảng, là: việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc trong suốt cả nhiệm kỳ, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân. Công tác tuyên truyền Nghị quyết đại hội XIII của Đảng phải được tiến hành với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống tuyên giáo các cấp, các cơ quan báo chí xuất bản, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên...

Ban tổ chức tặng hoa các thí sinh.

Theo lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, trong thời đại công nghệ số, xã hội số, thông tin bùng nổ mạnh mẽ, đa dạng, nhiều chiều. Mạng xã hội có nhiều thông tin thiếu khách quan, không đúng sự thật. Đặc biệt, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị ráo riết đăng tải các thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, nhân dân ta. Do đó, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên phải tiếp tục không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; ngăn chặn, đẩy lùi các thông tin xấu độc; đưa thông tin tích cực trở thành dòng chủ đạo để góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; đồng sức đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tin, ảnh: PHONG NGUYÊNÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE