You are here

Hội nghị trực tuyến toàn quốc

các cơ quan nội chính triển khai nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Dự và chỉ đạo hội nghị có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; đồng chí Võ Văn Thưởng - Thường trực Ban Bí thư Trung Ương Đảng và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư trung ương.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nam Định có đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Lê Quốc Chỉnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: một đất nước, một xã hội muốn tốt đẹp, bên cạnh sự giáo dục, sự khuyên nhủ phải có kỷ cương phép nước, phải có pháp luật nghiêm minh để bảo vệ cái tốt, cái đúng, răn đe trừng trị những cái xấu, cái sai, có hại cho dân cho nước, tức là phải có sự quản lý bằng thể chế, bằng pháp luật, phải có phép nước. Các cơ quan nội chính như: Viện kiểm sát, Tòa án, Tư pháp, Thanh tra, Kiểm toán, Công an, Quân đội, Ủy ban Kiểm tra Đảng và Ban Nội chính Đảng là lực lượng nòng cốt, trung kiên, là thanh bảo kiếm sắc bén và lá chắn vững chắc trong bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn kỷ cương, trật tự xã hội, bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao trong thời gian qua, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, các cơ quan nội chính đã có rất nhiều cố gắng nỗ lực, quyết tâm cao, đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện để lại nhiều dấu ấn nổi bật. Từ thực tiễn công tác và hoạt động của các cơ quan nội chính thời gian qua, trực tiếp là 5 năm gần đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh những bài học kinh nghiệm có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn. Trong 7 vấn đề lớn mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý các cơ quan nội chính phải quán triệt cần nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa các cơ quan nội chính và giữa các cơ quan nội chính với các cấp, các ngành, bảo đảm chặt chẽ, thường xuyên, nhịp nhàng, kịp thời, hiệu quả, phải gắn liền với việc thực hiện kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan nhằm bảo đảm tuân thủ pháp luật trong thực thi công vụ. Các cơ quan nội chính phải là một tập thể mạnh, đoàn kết thống nhất cao, gắn bó chặt chẽ với nhau. Trong thực thi nhiệm vụ phải gương mẫu, công tâm, khách quan, có bản lĩnh, xuất phát từ động cơ trong sáng, tình cảm chân thành, tình đồng chí anh em, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết; mọi vấn đề vướng mắc phải được bàn bạc, giải quyết triệt để, thấu đáo, hợp lý, hợp tình. Nhấn mạnh công tác nội chính là lĩnh vực rất quan trọng nhưng cũng vô cùng khó khăn, phức tạp , nhạy cảm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các cấp ủy và tổ chức Đảng tạo mọi điều kiện thuận lợi để ngành Nội chính hoàn thành tốt hơn nữa, hiệu quả cao hơn nữa với trọng trách của ngành trước yêu cầu mới trong giai đoạn mới.

Trong nhiệm kỳ qua, các cơ quan nội chính đã nỗ lực lớn, quyết tâm cao, tăng cường đoàn kết, phối hợp, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh phòng, chống tội phạm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân; xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; xứng đáng là lực lượng nòng cốt, trung kiên, tin cậy, là “thanh bảo kiếm” sắc bén, “lá chắn” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội cho nghĩa, góp phần quan trọng vào thành công của sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước./.

 

T/h: Mai HiếuÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE