You are here

Hội nghị triển khai hướng dẫn số 03-HD/TU về công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp, quy định số 1295-QĐ/TU về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, Đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Va, Uỷ viên Ban thường vụ  tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBMTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội của tỉnh, thường trực huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Văn Chung, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong toàn Đảng bộ, vì vậy ngay sau hội nghị này, các cấp ủy tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ chính trị, hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Hướng dẫn 03- HD/TU của Ban thường vụ tỉnh ủy về một số nội dung chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội  Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và Đại hội  đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng,  đảm bảo đúng yêu cầu, mục tiêu đề ra.

 Đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh  yêu cầu các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2019, bảo đảm dân chủ, chất lượng, hiệu quả.

        

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai các nội dung gồm: Hướng dẫn 03- HD/ TU về một số nội dung chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và Đại hội  đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; Quy định số 1295-QĐ/TU về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, Đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý. Trong đó Hướng dẫn 03-HD/TU tập trung vào các nội dung cụ thể, chi tiết của công tác triển khai Đại hội các cấp, các yêu cầu về công tác nhân sự như: tiêu chuẩn, điều kiện cấp ủy viên, độ tuổi cấp ủy viên; cơ cấu, số lượng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ và phó bí thư cấp ủy; trình tự thực hiện quy trình nhân sự cấp ủy và số dư,  công tác quy hoạch, chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp./.

                                                                   T/h: Tuấn ViệtÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE