You are here

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 với nội dung “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Đồng chí Bùi Trường Giang – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nam Định có đồng chí Trần Văn Chung - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên hội đồng lý luận trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu về chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gồm 2 phần: Tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; Xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới. Bằng lối diễn đạt truyền cảm và các dẫn chứng sinh động, giáo sư, tiến sỹ  Hoàng Chí Bảo đã góp phần chỉ rõ bài học lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đồng thời phân tích những vấn đề đặt ra về đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong tình hình hiện nay, khẳng định việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực, nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

         

Nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa quan trọng của việc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020, lãnh đạo Ban tuyên giáo TW đề nghị sau hội nghị này, các cơ quan, đơn vị bám sát Hướng dẫn số 108 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập chuyên đề năm 2020. Các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương triển khai học tập, nghiên cứu tại địa phương, đơn vị, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những nội dung đột phá liên quan tới nội dung của chuyên đề năm 2020 để tập trung giải quyết. Tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, tập trung vào những nội dung cơ bản của chuyên đề 2020, những mô hình hay, cách làm hiệu quả, những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh./

                                                                  T/h: Tuấn ViệtÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE