You are here

Đại hội Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Nam Định lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp &Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Nam Định đã phát huy mạnh mẽ vai trò hạt nhân chính trị, đảm bảo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ; nêu cao tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng; thực hiện tốt quy chế làm việc, phát huy dân chủ, trách nhiệm tập thể, trách nhiệm cá nhân thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo các đoàn thể quần chúng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, đảm bảo hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ngân hàng nhiệm kỳ 2015-2020. Tính đến 31/12/2019, tổng vốn huy động tại địa phương của Ngân hàng đạt trên 17.800 tỷ đồng, tăng so với đầu nhiệm kỳ trên 10.600 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng bình quân đạt trên 21%, tăng so với Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 là 8,9%. Tổng dư nợ đạt trên 13.400 tỷ đồng tăng so với đầu nhiệm kỳ là trên 6.400 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng bình quân năm đạt 12,3%, tăng so với Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020: 3,3%. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ 0,39%. Hoạt động dịch vụ được mở rộng, phát triển mạnh với chất lượng dịch vụ ngày một tăng. Nhiều nhóm dịch vụ đạt tốc độ tăng trưởng hàng năm tốt.

 

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp &Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Nam Định tập trung phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đề ra của Nghị quyết Đại hội. Nguồn vốn tăng trưởng bình quân hàng năm từ 10% đến 15%; dư nợ tăng trưởng bình quân hàng năm từ 7% đến 10%; nợ xấu duy trì mức dưới 1% trên tổng dư nợ; thu dịch vụ hàng năm tăng trưởng từ 10% đến 20%; đảm bảo hoàn thành nghĩa vụ đối với nhà nước. Tiếp tục duy trì, khẳng định thương hiệu là ngân hàng thương mại nhà nước đi đầu trong lĩnh vực đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và nông dân trên địa bàn tỉnh. ./

 

T/h: Lê MinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE