You are here

Ban thường vụ Thành ủy Nam Định tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai, thực hiện chỉ thị 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp, tới đội ngũ cán bộ chủ chốt của các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nam Định chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban thường vụ Thành ủy Nam Định đã quán triệt các nội dung Chỉ thị 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; trong đó tập trung phân tích làm rõ những điểm mới của chỉ thị 35, những vấn đề thực tiễn đặt ra cho Đảng bộ thành phố, đặc biệt là chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị Đại hội.

Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn thành phố  Nam Định được thực hiện theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu; đảm bảo an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức. Thông qua Đại hội Đảng các cấp, Thành ủy Nam Định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

 

Theo kế hoạch số 58 của Ban thường vụ Thành ủy Nam Định về việc thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban thường vụ Thành ủy Nam Định chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở từ tháng 4/2020 và hoàn thành trước ngày 30/6/2020. Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố  Nam Định hoàn thành trước ngày 31/8/2020. Ban Thường vụ Thành ủy chọn Đảng bộ phường Trần Tế Xương và Chi bộ phòng Nội vụ thành phố tổ chức đại hội điểm; chọn Đảng bộ phường Thống Nhất và Đảng bộ Công ty Cổ phần Công trình đô thị Nam Định tổ chức thí điểm Đại hội trực tiếp bầu Bí thư Cấp ủy trong số đảng viên trúng cử vào Ban chấp hành  Đảng bộ. Những Đảng bộ được Ban thường vụ Thành ủy chọn làm đại hội điểm, đại hội thí điểm hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc trước ngày 20/2/2020./.

 

T/h: Mai HiếuÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE