You are here

Ban thường vụ Huyện ủy Trực Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khoá 12) về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thu Hằng- ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy.

Qua 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị tại huyện Trực Ninh đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng rèn luyện, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và hệ thống chính trị trong Đảng bộ huyện.Hàng năm, ngoài việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trong toàn huyện còn triển khai tới toàn thể cán bộ, đảng viên ký cam kết thực hiện việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) và các nghị quyết, quy định của Đảng. Qua theo dõi, hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức đều có ý thức rèn luyện đạo đức, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, có tác phong, lối sống lành mạnh, sự chuyển biến tích cực trong lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ,.... góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Nhân dịp này, Ban thường vụ Huyện ủy Trực Ninh đã tặng giấy khen cho 19 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

                                                                               

T/h: Đài PT Trực NinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE