You are here

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tổ chức hội nghị mở rộng lần thứ 30.

Đồng chí  Đoàn Hồng Phong - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Chung – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí  Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Vụ, Văn phòng TW Đảng, các Ban Đảng TW; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội của tỉnh.

Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tập trung vào 6 yêu cầu của công tác lãnh đạo, chuẩn bị nhân sự đại hội, 4 nội dung của đại hội đảng bộ các cấp; Những định hướng, cách làm để xây dựng các văn kiện trình đại hội; Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy, cơ cấu số lượng đại biểu, việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội và thời gian tiến hành đại hội đảng bộ các cấp. Dự thảo Đề cương báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX được xây dựng bám sát chủ đề: “Phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo phát triển kinh tế, sản xuất nông nghiệp sạch, công nghiệp công nghệ cao và vùng kinh tế biển; xây dựng đô thị thông minh và nông thôn mới kiểu mẫu; phấn đấu đến năm 2030 là tỉnh có mức thu nhập cao hơn so với bình quân chung của cả nước”.

 

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, nhất trí cao với Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng thời làm rõ thêm một số nội dung về thời gian tiến hành đại hội điểm; tiêu chuẩn cấp ủy viên và cơ cấu cán bộ nữ tham gia Ban thường vụ cấp huyện, cấp xã. Về Dự thảo Đề cương Báo cáo chính trị trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, các đại biểu thống nhất cho rằng Dự thảo Đề cương đã được chuẩn bị công phu, chu đáo, khoa học, tuy nhiên cần điều chỉnh một số nội dung liên quan đến chủ đề, kết cấu; một số chỉ tiêu chủ yếu và sửa chữa từ ngữ để báo cáo Chính trị phù hợp với quy định cũng như tình hình thực tiễn của tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đoàn Hồng Phong - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao ý kiến tham gia của các đại biểu; đồng thời làm rõ thêm một số nội dung của Chỉ thị số 35-CT/TW và Dự thảo Đề cương báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX mà các đại biểu quan tâm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, đối với chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kì 2020 – 2025, cần tiếp tục đưa ra lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm tiếp thu những ý tưởng hay, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại, xây dựng tỉnh ngày càng phát triển. Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy; các tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu để nghiên cứu, bổ sung vào các văn bản dự thảo nhằm phục vụ tốt công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trước đó, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã triệu tập hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh để thực hiện quy trình kiện toàn, bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy viên ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đại tá Phạm Văn Long - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh được tín nhiệm bầu vào Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 3 đồng chí được bầu vào Ủy viên ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015– 2020. Hội nghị cũng tiến hành làm quy trình giới thiệu đồng chí Lê Quốc Chỉnh – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy để bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

 

T/h: Lê HảiÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE