You are here

Nâng cấp sản phẩm theo tiêu chí OCOP

Qua 5 năm triển khai thực hiện, Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP của tỉnh đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tích cực của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương với những cách làm bài bản, sáng tạo, chủ động khai thác tiềm năng, lợi thế các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm làng nghề truyền thống; đầu tư, cải tiến, nâng cấp sản phẩm theo tiêu chí OCOP. 

 

Năm 2023, tỉnh Nam Định phấn đấu có ít nhất 50 sản phẩm OCOP 3 sao trở lên. Điều này sẽ góp phần xây dựng, quảng bá các sản phẩm hàng hóa chất lượng cao mang tính đặc trưng, ưu thế của Nam Định, đồng thời khẳng định thương hiệu, chất lượng chinh phục thị trường trong và ngoài nước. Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Nam Đinh tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP. Tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong công tác triển khai, thực hiện Chương trình OCOP. UBND tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ xây dựng, thiết lập mã Qrcode, đăng ký sở hữu trí tuệ, hồ sơ tự công bố chất lượng sản phẩm, thiết kế mẫu mã bao bì và tem nhãn hàng hóa đúng quy định. Thực hiện quản lý giám sát chất lượng, an toàn thực phẩm các sản phẩm đã được công nhận sản phẩm OCOP.

Bích Thủy

 Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE