You are here

Quy hoạch phát triển công nghiệp

Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh đến năm 2025 với mục tiêu: Xây dựng ngành công nghiệp ngày càng lớn mạnh, hiện đại, thân thiện với môi trường, có khả năng cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu vào khu vực và thế giới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, hiệu quả, bền vững, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống nhân dân. 

 

          Tỉnh Nam Định đã nỗ lực, quyết tâm thu hút đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng công nghiệp, bao gồm đầu tư mới và mở rộng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo hướng đồng bộ, hiện đại và bảo vệ môi trường. Đến nay, toàn tỉnh có 4 KCN đang hoạt động, gồm Bảo Minh, Hòa Xá, Dệt may Rạng Đông, Mỹ Trung với tổng diện tích 1.110ha; có 24 CCN được thành lập, trong đó có 19 CCN đã đi vào hoạt động. Các địa phương đã tích cực di dời các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, làng nghề nằm xen kẽ trong khu dân cư vào các khu, CCN để tránh gây ô nhiễm môi trường sống; đồng thời đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp tập trung. Trong đó, chú trọng thu hút các doanh nghiệp, cơ sở áp dụng công nghệ tiên tiến; phát triển mạnh các ngành trọng điểm, có lợi thế cạnh tranh, có truyền thống, huy động được mọi tiềm năng, nguồn lực, có thể phát triển trong bối cảnh hội nhập với kinh tế khu vực và thế giới như: dệt may; cơ khí đóng và sửa chữa tàu, cơ khí chế tạo, điện tử, cơ điện tử và công nghiệp phần mềm, nhiệt điện và dược phẩm; chế biến nông, lâm, thuỷ sản. Đặc biệt ưu tiên cho phát triển các ngành công nghệ cao như: sản xuất thiết bị, linh kiện, chi tiết, cụm chi tiết cơ khí, cơ điện tử đạt tiêu chuẩn quốc tế, công nghệ phần mềm./

Bích ThủyÝ KIẾN BẠN ĐỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ PHÁT SÓNG

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE