You are here

GRDP của tỉnh Nam Định tăng 10,19% so với năm 2022

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năm 2023, tổng sản phẩm GRDP của tỉnh Nam Định tăng 10,19% so với năm 2022. Đây là lần đầu tiên GRDP của tỉnh đạt mức tăng trưởng hai con số, là mức tăng trưởng cao nhất từ trước tới nay và cao hơn nhiều so với trung bình cả nước.

 

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,45%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 15,95%; khu vực dịch vụ tăng 7,40%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 6,38%. Kết quả này đã đưa Nam Định xếp thứ 6 toàn quốc về mức tăng trưởng GRDP, chỉ sau các tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Hậu Giang, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Hải Phòng; xếp thứ 3 trong vùng đồng bằng sông Hồng, chỉ sau các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng.

Thời gian tới tỉnh Nam Định tiếp tục tập trung thực hiện toàn diện các mục tiêu đề ra, trong đó chú trọng đặc biệt đến thu ngân sách, đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, các khu, cụm công nghiệp. Đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp lớn, công nghệ cao, sản phẩm thân thiện với môi trường, đảm bảo tăng trưởng nhanh, bền vững. Tích cực phát triển công nghiệp, xuất khẩu, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp.Tạo nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.Tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch nhằm tạo không gian phát triển mới. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phát huy hiệu quả chuyển đổi số trong hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2024 và cả nhiệm kỳ.

Bích ThủyÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE