You are here

Chi cục Hải quan Nam Định

7 tháng đầu năm 2023, Chi cục Hải quan Nam Định đã làm thủ tục hải quan cho hơn 67 nghìn tờ khai hàng hóa xuất, nhập khẩu với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 2 tỷ 569 triệu USD; tổng số thuế thu nộp vào ngân sách Nhà nước gần 346 tỷ đồng, đạt 51,64% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao năm 2023.

 

Các mặt hàng xuất khẩu là sản phẩm ngành dệt, may; sản phẩm gỗ đã qua chế biến, dăm gỗ... Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là vải, nguyên, phụ liệu ngành may, sợi bông, nhựa nguyên liệu, nguyên liệu da, nguyên, phụ liệu sản xuất nến, máy móc thiết bị ngành dệt may, hóa chất, nguyên liệu sản xuất tân dược. Kết quả này thể hiện rõ  những cố gắng nỗ lực của cán bộ, công chức Chi cục Hải quan Nam Định trong quá trình đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất sau đại dịch, thích ứng linh hoạt với tác động tiêu cực từ kinh tế thương mại toàn cầu.

Thời gian tới, Chi cục Hải quan Nam Định tiếp tục thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động nghiệp vụ theo lộ trình xây dựng tại Kế hoạch cải cách, hiện đại hóa hải quan của Cục Hải quan Hà Nam Ninh đến năm 2025. Tập trung nâng cấp trang thiết bị thực hiện công tác quản lý Nhà nước về hải quan tại đơn vị, đáp ứng các chỉ số kế hoạch phát triển hiện đại hóa toàn ngành theo định hướng hải quan số.

Bích ThủyÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE