You are here

Giá trị tổng sản lượng các ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tháng 7 của huyện Hải Hậu đạt 380 tỷ đồng.

Thời gian qua, cùng với việc tiếp tục triển khai xây dựng NTM bền vững và phát triển, công tác thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp của huyện Hải Hậu đã có những đột phá đáng kể. Đến nay, huyện đã thu hút được các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đầu tư nhiều dự án sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn với các ngành nghề: may công nghiệp, da giày… Huyện Hải Hậu chủ động quy hoạch và đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng 9 cụm công  nghiệp, trong đó có 3 cụm công nghiệp mới bổ sung là cụm công nghiệp Hải Đông khoảng 50ha, cụm công nghiệp  Hải Xuân 30ha và cụm công nghiệp Hải Phong 20ha để tạo mặt bằng sạch, tập trung cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh.. Bên cạnh việc đầu tư cơ sở hạ tầng, huyện Hải Hậu cũng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện “một cửa” liên thông trong giải quyết các thủ tục cho nhà đầu tư; tích cực hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký kinh doanh, tạo môi trường thân thiện để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển sản xuất.

 

Thời gian tới, huyện Hải Hậu tiếp tục quy hoạch, đầu tư mở rộng kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp đã được cấp trên phê duyệt tại các thị trấn: Yên Định, Thịnh Long và các xã: Hải Hưng, Hải Thanh. Tập trung thu hút doanh nghiệp vào đầu tư trong các cụm, điểm công nghiệp đã được quy hoạch; trong đó chú trọng thu hút đầu tư tại cụm công nghiệp Hải Minh và các điểm công nghiệp ở các xã Hải Phong, Hải Hà, Hải Xuân…

                                                               T/h:   Tuấn ViệtÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE