You are here

Thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh khu vực nông nghiệp, nông thôn

Thời gian qua, các giải pháp để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh khu vực nông nghiệp, nông thôn của tỉnh như đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ vốn, kiến thức sản xuất, cùng các cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế, các tổ chức, cá nhân; đã góp phần phát triển toàn diện kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Khu vực kinh tế nông thôn đã từng bước gia tăng sức thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. 

 

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tạo môi trường thuận lợi; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn nhằm gia tăng số lượng lao động nông thôn có việc làm tại chỗ ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân. Trong giai đoạn 2021-2025 sẽ xây dựng mới 6 cụm công nghiệp với tổng diện tích trên 128ha, bổ sung 9 cụm công nghiệp với diện tích 250ha và mở rộng 23 cụm công nghiệp với diện tích 426,7ha.

Theo số liệu tổng hợp của Sở Công Thương, hiện nay tỉnh có trên 100 doanh nghiệp, cơ sở đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh tại các cụm công nghiệp. Để đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư về nông thôn, các ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng các cụm công nghiệp theo quy hoạch, kế hoạch, tạo quỹ đất sạch quy mô lớn phục vụ phát triển sản xuất công nghiệp, dịch vụ để giới thiệu cho nhà đầu tư đến tìm hiểu; nỗ lực huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng, cải thiện kết cấu hạ tầng giao thông, thương mại./

Bích ThủyÝ KIẾN BẠN ĐỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ PHÁT SÓNG

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE