You are here

Phát triển làng nghề

Toàn tỉnh hiện có 142 làng nghề, trong đó, huyện Hải Hậu có 41 làng nghề; huyện Ý Yên có 25 làng nghề; huyện Nam Trực có 21 làng nghề.

 

Hệ thống làng nghề trong tỉnh gồm 5 nhóm: nhóm làng nghề chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản; nhóm làng nghề sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ; nhóm sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, thêu ren, đan lát, cơ khí nhỏ; nhóm làng nghề sản xuất và kinh doanh sinh vật cảnh; nhóm làng nghề các dịch vụ phục vụ sản xuất, phục vụ đời sống dân cư nông thôn. Hoạt động của các làng nghề trong tỉnh tạo chuyển biến trong chuyển dịch cơ cấu lao động, thu hút trên 17 nghìn hộ cơ sở sản xuất, với gần 43.500 lao động, trong đó lao động thường xuyên chiếm 62,2%, lao động không thường xuyên 37,8%./

Kiều OanhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE