You are here

Nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư

Nửa đầu năm 2023, UBND tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn cho 11 dự án (bao gồm 8 dự án đầu tư trong nước và 3 dự án FDI) với tổng số vốn đăng ký 948,8 tỷ đồng và 126,7 triệu USD. Đây là các tập đoàn, công ty đã thực hiện nhiều dự án lớn, có uy tín, khi về đầu tư tại Nam Định được kỳ vọng sẽ tạo sức lan tỏa, nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, tạo nguồn thu ngân sách bền vững cho tỉnh.

 

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2023, UBND tỉnh đã trình Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh phân bổ chi tiết 310 tỷ đồng từ các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi cho các dự án tỉnh trực tiếp quản lý, điều hành. Ngoài ra, các biện pháp quản lý, sử dụng vốn đầu tư trong kỳ trung hạn 2021-2025, phân bổ chỉ tiêu thu từ sử dụng đất một cách hợp lý cũng được thực hiện có hiệu quả. 

Để đảm bảo khả năng huy động vốn cho đầu tư công, thời gian tới, các ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục duy trì,tập trung vào các giải pháp giảm phụ thuộc vào thu tiền sử dụng đất như: Chủ động phân kỳ vốn đầu tư hợp lý, linh hoạt, hiệu quả, đảm bảo sát với tình hình thực tế.Điều chỉnh giảm và đưa ra khỏi danh mục đối với các dự án vướng mắc kéo dài trong công tác giải phóng mặt bằng hoặc thủ tục đầu tư, không khả thi (nếu có). Kịp thời bổ sung danh mục các dự án có tính khả thi cao hơn, triển khai hiệu quả các dự án trọng điểm, sớm đưa các hạng mục công trình thành phần của các dự án vào sử dụng để phát huy ngay hiệu quả đầu tư, tăng nguồn thu cho ngân sách. Đảm bảo kết quả, chất lượng thu hút đầu tư để sớm có các dự án lớn của các nhà đầu tư chiến lược đưa vào vận hành, khai thác nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Bích ThủyÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE