You are here

Đơn hàng dệt may ở nhiều doanh nghiệp sụt giảm mạnh

Cùng với sự khó khăn của nhiều lĩnh vực, ngành nghề đang khiến đơn hàng dệt may ở nhiều doanh nghiệp sụt giảm mạnh. Thực trạng này buộc các doanh nghiệp phải nỗ lực, gia tăng các biện pháp ứng phó thiết thực.

 

Theo Cục Thống kê tỉnh, 6 tháng đầu năm 2023, lượng hàng tồn kho của ngành dệt tăng 140,39%; chỉ số lao động sử dụng của ngành dệt giảm 22,86%. Để ứng phó, vượt qua khó khăn, các doanh nghiệp dệt may đã dốc sức, nỗ lực thực hiện đồng bộ các biện pháp. Nhóm doanh nghiệp dệt may quy mô nhỏ chọn cách hỗ trợ, cùng nhau chia sẻ đơn hàng; nguồn cung ứng nguyên liệu để đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn, đủ khối lượng tất cả các hợp đồng đã ký kết.  Đối với các doanh nghiệp lớn, ưu tiên số một là ổn định việc làm, giữ chân người lao động, tránh rơi vào tình trạng khi nhận được đơn hàng lớn trở lại thì không có nhân lực sản xuất.  Bên cạnh sự nỗ lực của doanh nghiệp, thời gian tới, tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành chức năng chú trọng nâng cao hiệu quả hỗ trợ các doanh nghiệp dệt may phục hồi, phát triển; thực hiện đầy đủ, kịp thời các cơ chế, chính sách hỗ trợ về vốn, lãi suất vay; đẩy mạnh hỗ trợ, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, cắt giảm tối đa các thủ tục rườm rà, gây tốn kém cho doanh nghiệp để phù hợp tình hình mới./

Bích ThủyÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE