You are here

Chương trình OCOP

Qua 5 năm triển khai thực hiện, Chương trình OCOP-mỗi xã một sản phẩm của tỉnh đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương với những cách làm bài bản, sáng tạo, chủ động khai thác tiềm năng, lợi thế để nâng tầm các sản phẩm làng nghề truyền thống, đặc trưng của địa phương

 

 Lũy kế đến hết năm 2022, toàn tỉnh có 329 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên.Chất lượng các sản phẩm OCOP được đánh giá tốt, hình thức bao bì sản phẩm đẹp, đảm bảo quy định, đặc trưng cho từng vùng miền.

 Để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác quản lý chất lượng sản phẩm OCOP, đảm bảo mục tiêu phấn đấu năm 2023, có thêm ít nhất 50 sản phẩm OCOP 3 sao trở lên, thời gian tới tỉnh chú trọng hỗ trợ xây dựng, thiết lập mã Qrcode, đăng ký sở hữu trí tuệ, hồ sơ tự công bố chất lượng sản phẩm, thiết kế mẫu mã bao bì và tem nhãn hàng hóa. Quản lý giám sát chất lượng, an toàn thực phẩm các sản phẩm đã được công nhận sản phẩm OCOP.

Bích ThủyÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE