You are here

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2017.

Tham dự hội thi có 8 thí sinh là các báo cáo viên, tuyên truyền viên tiêu biểu của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối. Mỗi thí sinh tham dự Hội thi phải trải qua 2 phần thi: gồm thi thuyết trình và trả lời câu hỏi. Nội dung phần thi thuyết trình chú trọng vào các vấn đề của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020; Chỉ thị 05 của Ban Bí thư về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng tuyên truyền , góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên của Đảng ủy Khối, qua đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động trong cán bộ, đảng viên, người lao động tại các doanh nghiệp./.

 

T/h: Đồng NhungÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE