You are here

Hiện nay toàn tỉnh có 4 địa chỉ sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất thuốc” theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới.

Để tạo nguồn nguyên liệu sạch đưa vào SX, các doanh nghiệp đã thực hiện liên kết với một số địa phương trong tỉnh xây dựng các vùng trồng và cung cấp dược liệu sạch. 

Đó là Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà, Công ty  CP Dược phẩm Trường Thọ, Công ty CP Dược phẩm Minh Dân, Công ty TNHH Nam Dược. Các nhà máy đều lắp đặt dây chuyền hiện đại sản xuất các dạng thuốc phục vụ cho nhu cầu điều trị (trừ dịch truyền). Với đội ngũ nhân lực và các dây chuyền hiện có, hàng năm, các nhà máy sản xuất từ 3.000 đến 5.000 tỷ đồng tiền thuốc. 7 tháng đầu năm 2016, doanh số sản xuất thuốc thành phẩm toàn tỉnh đạt hơn 600 tỷ đồng. Để tạo nguồn nguyên liệu sạch đưa vào SX, các doanh nghiệp đã thực hiện liên kết với một số địa phương trong tỉnh xây dựng các vùng trồng và cung cấp dược liệu sạch. Với định hướng phát triển ngành dược thành một ngành kinh tế- kỹ thuật “mũi nhọn” theo hướng CNH- HĐH”, thời gian tới cùng với sự quan tâm của tỉnh, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc tiếp tục đẩy mạnh việc tìm kiếm thị trường, tích cực tham gia các hội chợ trong nước và quốc tế để quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tìm đối tác liên doanh hợp tác đầu tư, tiêu thụ sản phẩm.

T/h: Bích Thủy Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE