You are here

Chuẩn hóa mạng lưới y tế cơ sở

Toàn tỉnh hiện có 226 trạm y tế xã, phường, thị trấn, với tổng số 1.052 cán bộ, nhân viên y tế, trong đó có 196 bác sĩ. Những năm qua, tỉnh đã tập trung huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, từng bước chuẩn hóa mạng lưới y tế cơ sở, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe (CSSK) ban đầu cho nhân dân. 

 

Ngành Y tế và các huyện, thành phố đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở. Hàng năm, nhiều cán bộ y tế tuyến cơ sở được cử đi học hàm thụ đại học y; đi dự các khóa tập huấn, đào tạo chuyên sâu tay nghề, chuyển giao kỹ thuật mới tại các bệnh viện lớn. Trạm y tế cơ sở được đầu tư xây dựng mới, cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị, vật tư để thực hiện tốt gói dịch vụ y tế cơ bản.  Chất lượng dịch vụ y tế tại tuyến cơ sở đã có bước chuyển biến mới, người dân được hưởng các dịch vụ CSSK ban đầu ngay tại địa phương, có điều kiện tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng, chi phí phù hợp với khả năng tài chính. Hàng năm, số lượt người đến khám, chữa bệnh ở trạm y tế xã, thị trấn tăng lên, đạt trên 1,4 triệu lượt bệnh nhân/năm, đảm bảo an toàn trong điều trị, giảm tải số bệnh nhân vượt tuyến. Mạng lưới y học cổ truyền tại trạm y tế được củng cố; công tác khám, điều trị và hướng dẫn người dân sử dụng thuốc nam trong phòng và điều trị bệnh được các trạm y tế thực hiện hiệu quả; khám, chữa bệnh bằng phương pháp Đông y không sử dụng thuốc đạt trên 20% tổng số ca khám, chữa bệnh./

Linh ThảoÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE