You are here

chuối ngự

Chuối Ngự - Món quà Nam Định tiến vua
 “Đọc thơ Tú Xương ăn chuối ngự”, đó là câu truyền ngôn tự hào của người dân thành Nam về quê hương mình. Nam Định có Tú xương, ông tổ của thơ ca trào phúng việt Nam, có phủ Dầy, nơi thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng trần và  có cả chuối ngự - món quà  tiến vua khi xưa.

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE