You are here

Sở Tư pháp tổ chức hội thảo vấn đề pháp lý về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh ta những năm gần đây có chuyển biến tích cực, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 11 đấu giá viên hoạt động theo quy định của Luật Đấu giá tài sản tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và 4 doanh nghiệp đấu giá tài sản. Ở huyện, các Hội đồng đấu giá tài sản về cơ bản được thành lập và tổ chức, hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Đa phần UBND các huyện đã lựa chọn được các tổ chức bán đấu giá có uy tín, có đủ các điều kiện về cơ sở vật chất cũng như đội ngũ đấu giá viên có kinh nghiệm để thực hiện bán đấu giá; Việc tổ chức đấu giá tài sản được thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục của pháp luật. Năm 2018, các tổ chức hành nghề đấu giá đã tổ chức đấu giá thành công 133 cuộc với giá bán trên  923 tỷ 600 triệu đồng. Có 4 huyện thành lập hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất, tổ chức đấu giá thành công 24 cuộc, với giá bán là trên 506 tỷ đồng. Tại hội thảo, các ý kiến tập trung trao đổi làm rõ nguyên nhân xảy ra những tồn tại, bất cập trong việc tổ chức và thực hiện đấu giá tài sản nói chung và quyền sử dụng đất nói riêng trên địa bàn tỉnh; Việc đấu giá tài sản và xử lý tài sản bảo đảm tại các ngân hàng thương mại; Vấn đề đảm bảo an ninh trật tự cho các phiên đấu giá tài sản. Thông qua đó, đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động đấu giá tài sản và phương án xử lý đối với các tài sản bảo đảm khả thi, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh. ./

                                                T/h: Lê MinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE