You are here

QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT ĐỐI VỚI FILE CHƯƠNG TRÌNH DỰ THI LIÊN HOAN PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH TOÀN TỈNH

QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT

ĐỐI VỚI FILE CHƯƠNG TRÌNH DỰ THI

LIÊN HOAN PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH TOÀN TỈNH

 

 

Ban Tổ chức Liên hoan Phát thanh – Truyền hình toàn tỉnh xin gửi  tài liệu về Quy định đặt tên file, tên viết tắt của các thể loại dự thi, tên viết tắt của các đơn vị và hướng dẫn kỹ thuật xuất file cho chương trình dự thi Liên hoan, cụ thể như sau:

I. QUY ĐỊNH TÊN FILE CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH DỰ THI

Sau khi dựng xong chương trình, kỹ thuật viên kết xuất Audio [.WAV], Video [.MPG] (export timeline) chương trình ra file với một trong các định dạng trên và đặt tên file theo qui ước sau:

 

TENDONVI_THELOAI_TENTACPHAM [.WAV], [.MPG]

- Tên đơn vị viết tắt theo mục (1) quy định tên viết tắt các đơn vị

- Tên thể loại viết tắt theo mục (2) quy định về tên viết tắt của các thể loại dự thi

- Tên file: Tiếng Việt không gõ dấu, viết liền, có thể viết tắt.

- [.WAV], [.MPG] là phần mở rộng của file, khi export sẽ được phần mềm tự động tạo ra.

Ví dụ: Đài Hải Hậu gửi thể loại Phóng sự và có 1 phóng sự dự thi.

DAIHAIHAU _ PHONGSUNGAN _THAPLUASANGTAO.MPG

 

Định dạng file:  *.WAV

Chúc các bạn thành công.

 Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE