You are here

Đài PT-TH tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn Chuyển đổi số

Tại hội nghị, cán bộ, biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên của Đài PT-TH tỉnh đã được đại diện Công ty công nghệ truyền thông truyền hình - Mediatech giới thiệu các nội dung về chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí, tòa soạn hội tụ, hệ thống quản lý quy trình sản xuất tin bài đa nền tảng; hệ thống phân phối nội dung số OTT; hạ tầng lưu trữ nội dung số…

 

Chuyển đổi số báo chí nhằm mục tiêu xây dựng các cơ quan báo chí theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; làm tốt sứ mệnh thông tin tuyên truyền phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước; đảm bảo vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội, giữ vững chủ quyền thông tin trên không gian mạng.Theo phê duyệt của Chính phủ về Chiến lược “Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Mục tiêu đến năm 2030, 100% cơ quan báo chí đưa nội dung lên các nền tảng số. 90% cơ quan báo chí sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động. 100% cơ quan báo chí hoạt động, vận hành mô hình tòa soạn hội tụ và các mô hình phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ tiên tiến trên thế giới, sản xuất nội dung theo các xu hướng báo chí số.

Kiều OanhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE